Hukuki Danışmanlık

Hukuki danışmanlık, hukuki sorunların çözümünde önemli bir işlev görmektedir. Avukatlar, gerçek ve tüzel kişilere ait tüm ihtilaf, dava ve işlemlerle ilgili hukuki danışmanlık hizmeti verme yetkisini haizdir. Özellikle Van avukatları, hukuki danışma ve vekaleten yapılan işler olmak üzere iki farklı biçimde mesleki faaliyet icra etmektedir. Günümüzde en iyi avukat, müvekkiline ait sorunlar mahkemeye intikal etmeden önce çözüm üreten avukat olarak kabul edilmektedir. Avukat Salih Muhan Hukuk Bürosu, hukukun tüm alanlarına ilişkin önleyici bir hukuk hizmeti olarak hukuki danışmanlık vermektedir.

Van'da faaliyet gösteren Avukat Salih Muhan Hukuk Bürosu, bir taraftan makale ve yargıtay kararları yayımlayarak hukuk bilgisine erişimi kolaylaştırırken, diğer taraftan ceza hukuku, tazminat hukuku, Boşanma Hukuku, gayrimenkul hukuku, miras hukuku, medeni hukuk, vergi ve idare hukuku davalarında avukatlık hizmeti sunmaktadır.