VAN AVUKAT

Gerçek veya tüzel kişilerin haklarını savunan, hukuki ve hukuki işleri yöneten kişilere verilen mesleki unvandır. Avukat kelimesi Latince kökenli olup, mahkemede tanık veya savunma avukatı olarak çağrılan kişiyi ifade eder. Hukuk mesleği, hukuk diploması almış, hukuk stajını tamamlamış ve yasal gereklilikleri karşılamış kişiler tarafından icra edilmektedir.