Medeni Hukuk

Medeni hukuk, kamu hukuku gibi başka bir hukuk dalına girmeyen, doğrudan veya dolaylı özel ilişkileri veya bir dereceye kadar uluslar arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır.