專屬男士保養排毒,大台北多間舒壓會館任君選擇按摩所有芳療師都經過高標準篩選及嚴格訓練。

İŞÇİLİK ALACAKLARI (KIDEM TAZMİNATI, İHBAR TAZMİNATI) ÖRNEK DİLEKÇE-Salih Muhan Hukuk & Danışmanlık

İŞÇİLİK ALACAKLARI (KIDEM TAZMİNATI, İHBAR TAZMİNATI) ÖRNEK DİLEKÇE

 

 İş Sözleşmesinin sona ermesinin hukuksal sonuçlarından biri ve en önemlisi kıdem tazminatıdır. Kıdem tazminatı; yasada vurgulanan asgari bir çalışma süresini doldurarak işçinin iş sözleşmesinin yasada öngörülen nedenlerden biriyle son bulması durumunda, işverence, işçiye veya mirasçılarına ödenen paradır.

Kıdem tazminatı kendine özgü hukuksal niteliğe sahip olmakla birlikte işsizlik sigortası fonu ve iş güvencesiyle yakın ilişkisi vardır. Bu nedenle kıdem tazminatı işsizlik sigortasının bir alternatifi değildir. İşsizlik sigortasıyla birlikte uygulandığı sürece İngiltere’de olduğu gibi işçinin eski işine iadesi  kadar olmasa da iş güvencesini sağlayan kendine has bağımsız bir kurum olup, iş güvencesi işlevini sağlaması için ödeme oranlarının mümkün nispette azaltılması yoluyla bu yolda yapılan eleştiriler ve işverene parasal yükü azaltılabilir. Kaldı ki, emeğin sahibi üretim unsuru işçinin ücretinden başka bir geliri olmadığından, sosyal adalet, sosyal devlet, işçi yararına yorum ilkesi çerçevesinde kıdem tazminatı işsizlik sigortasıyla birlikte ödenmesi yoluyla ekonomik, hukuksal ve gelir dağılımı bakımından dengesizlik giderilip, işçi kesiminin korunması ve devletin temel unsurlarından işçilerin bulunduğu orta sınıfın güçlendirilmesi sağlanmış olur.Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, ve diğer işçilik alacaları ile ilgili Van'da açmış olduğumuz bir örnek dava dilekçemiz aşağıda mevcuttur. Vanda avukatlık hizmetimiz mevcuttur detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.

 

 

                                                VAN NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                                       Adli Yardım Taleplidir

                                                                                        

DAVACI                          : Süleyman XXXXX  (T.C. NO: 1111111111111)

                                                B Mah. Z Sk. A Blok No:  İpekyolu/VAN

 

VEKİLİ                               : Av. Salih MUHAN- Adres Antedde.

                                                                                                                                                                     

DAVALILAR                     :Van ....................................Tic. Ve San. Ltd. Şti.

                                               (Van Vergi Dairesi ..................)

                                               Al. Mah. Ur Cd. Ali. Evleri Apt. No:  İpekyolu/VAN

                                                Elektronik Tebligat Adresi : 

                                                                

ARABULUCULUK

NUMARASI                       : 2019/......

 

ARABULUCULUK

BAŞLANGIÇ TARİHİ      : 03.12.2019

 

ARABULUCULUK

BİTİŞ TARİHİ                    : 18.12.2019

 

DAVA DEĞERİ            : 80,00 TL (Davalı şirkete bağlı işyerinde çalışan müvekkil için 10 TL kıdem tazminatı, 10TL maaş alacağı, 10 TL ihbar tazminatı, 10 TL ücretli yıllık izin ücreti, 10 TL AGİ alacağını fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla KISMİ olarak, 10 TL hafta sonu tatili, 10 TL fazla çalışma ücreti, 10 TL UBGT ücreti alacağını ise fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile BELİRSİZ alacak davası olarak haksız fesih tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek mevduat faiziyle birlikte olarak talep etmekteyiz.)

 

DAVA KONUSU                : Kıdem Tazminat, İhbar Tazminatı, Maaş Alacağı, Ücretli Yıllık İzin Alacağı, Asgari Geçim İndirimi Alacağı, Hafta Sonu Tatili Alacağı, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücretleri ve Fazla Çalışma Ücreti Alacağının davalı taraftan tahsili istemidir.

 

                                                                AÇIKLAMALAR 

 

1.       Müvekkilim 2016-2019 yılları arasında davalı şirketle ait Van   XXX Avmde kasada poşetçi kimi zaman beden işçiliği gerektirecek işlerde asgari ücret karşılığında aralıksız çalışmıştır. Müvekkil 03.11.2016 tarihinde işe başlamış olup 17.10.2019 tarihinde herhangi bir sebep bildirilmeden işine haksız bir şekilde son verilmiştir.

2.       Van .....................Paz. İth. İhr Tic. Ve San. Ltd. Şti. tarafından müvekkilimin işten ayrılış nedenini SGK’ya (04) ‘’Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi’’ diye bildirmiştir. Müvekkilimin kıdem ve ihbar tazminatı ve yukarıda belirttiğimiz tazminatların ödenmesi gerekirken müvekkile davalı şirket tarafından herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

3.       Her ne kadar müvekkilimin alacakları için Van arabuluculuk bürosuna 03.12.2019 tarihinde başvurmuş olsak da davalı şirket ile 18.12.2019 tarihinde yapılan arabuluculuk görüşmelerinde netice alınamamıştır

Şirket Yetkilisi XXXXX Hakkında Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Olarak;

4.       Müvekkilim Süleyman   AA  AVM’de çalıştığı süre boyunca asgari ücret ile çalışmış ve maaşı hesabına davalı şirket tarafından yatırıldıktan sonra şirket yetkilisi XX, müvekkilimin zihinsel engelli olmasından faydalanarak 800 TL geri almıştır. Bu durum müvekkilimin tüm çalışma süresi boyunca devam etmiştir. Müvekkilim her maaşı yatırıldığında 800 TL’si şirket yetkilisi tarafından alınmıştır. Müvekkilimin maaşından kesilen bu 800 TL’lerin şirket yetkilisi XX tarafından müvekkilime toplu olarak iade edileceği taahhüt edilmiştir. Müvekkilim zihinsel engelli olması sebebi ve işten çıkarılma korkusu ile bu şekilde çalışmaya devam etmiştir

Davalı şirket tarafından 17.10.2019 tarihinde SGK’ya müvekkilimin iş çıkışı bildirildikten sonra, şirket yetkilisi XX tarafından müvekkilimden her ay elden alınan 800 TL’lik maaş alacağının 13.450,00 TL’lik kısmı ‘’maaş ödemesi’’ açıklamalı olarak 18.10.2019 tarihinde müvekkilimin maaş hesabı olan garanti bankası hesabına yatırılmıştır. Yatırılan bu maaş alacaklarından sonra şirket yetkilisi XX, müvekkilimi Garanti Bankası Kazım Karabekir Caddesi Şubesine götürmüş ve müvekkilimden çekmesini istediği 12.830,00 TL’yi AA Avm Hesabına yatırmıştır. XX’nın Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada (2019/111111 sorş.) alınan ifadesinde müvekkilimin engelli olması sebebi ile kendisine yardımcı olmak amaçlı gittiğini söylemiştir. Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tüm şüpheli ifadeleri ve kamera kayıtları dâhil olmak üzere tüm deliller toplanmıştır. Gerek kamera kayıtları, gerek banka çalışanının ifadesi gerekse de bankadaki para giriş çıkışı XX’nın müvekkilime yardım etmek için gitmediğini göstermektedir. Şöyle ki;

Bankanın Kamera Kayıtlarına İlişkin Olarak;

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Garanti Bankası Van Kazım Karabekir Caddesi Şubesinden kamera kayıtları alınmıştır. CD izle tutanağının onaylı suretini dilekçemizin ekinde sunuyoruz. CD izleme tutanağı incelendiği vakit incelenen kayıtlara göre davalı şirket yetkili XX’nın 18.10.2019 tarihinde saat 16:32’de müvekkilim ile birlikte bankaya girdiği XX’nın bir miktar para çıkararak banka görevlisine verdiği, banka görevlisi tarafından dekont çıkarılıp müvekkilime verildiği, müvekkilime verilen bu dekontu müvekkilimin imzalamasından sonra dekontu banka görevlisine geri verdiği, bu dekontun bir suretinin banka görevlisi tarafından XX’ya teslim edildiği,  saat 16:35’te müvekkilimin bankadan ayrıldığı XX’nın bir süre kaldığı işlemlerine devam ettiği ve kısa bir süre banka görevlisinin bir işlem daha yaparak XX’ya bir dekont imzalatarak bir nüshasının ona verdiği, akabinde XX’nın bankadan ayrıldığı görülmüştür.

Dinlenen Banka Çalışanının İfadesine İlişkin Olarak;

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında işlemi yapan banka çalışanı

YY’in ifadesi alınmıştır. Alınan ifadede banka çalışanı; Müvekkilimin parayı çekmek için gişeye geldiğini; müvekkilime yapılmak istenen işlemi sorduğunda müvekkilimin para çekmek istediğini, parayı müvekkilime vermek istediğinde müvekkilimin parayı nakit almak istemediğini, çalışanın parayı müvekkil ile birlikte gelen XX’ya verdiğini, Davalı şirket yetkilisi XX’nın da parayı kendi şirketinin hesabı olan AA Avm hesabına yatırmak istediğini dile getirmiştir.

Davalı Şirket Yetkilisi XX’nın Alınan İfadesine İlişkin;

Davalı şirket yetkilisi XX’ya soruşturma ile ilgili sorulan sorularda; Müvekkilin engelli kadrosu ile işe girdiğin, müvekkilim ile birlikte bankaya birlikte gittiğini fakat engelli olması sebebi ile yani parayı çekmesi konusunda müvekkilime yardımcı olmak için bankaya gittiğini ifade etmiştir lakin; gerek kamera kayıtları gerek işlemi yapan banka memurunun ifadesi gerek ise banka dekontları bu durumun aksini göstermektedir. Davalı şirket Yetkilisi XX, müvekkilimin açacağı olası bir işçilik alacağı davasında müvekkilimin yüklü bir maaş alacağını almasına engel olmak için müvekkilimin engelli durumundan yararlanarak bu duruma engel olmaya çalışmıştır.

Davalı şirket yöneticisi XX’nın ifadesi alınırken müvekkilimin istifa ettiğine yönelik bir yazı sunulmuşsa da sunulan yazı müvekkilime ait değildir. Kaldı ki müvekkilim doğru düzgün yazı yazamamaktadır zihinsel engeli nedeni ile okuma yazması yok denecek kadar azdır. Müvekkilin bu kadar güzel yazı yazmasının imkanı yok. Eğer ki müvekkilime ait böyle bir istifa dilekçesi vardı ise davalı şirket tarafından müvekkilimin işten çıkarılma kodu SGK’ya neden istifa olarak değil de ‘’4’’ (Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi)  olarak bildirilmiş. Hal böyle iken müvekkilime aitmiş gibi istifa dilekçesi hazırlamak niye.

Müvekkilimin Engelli Olmasından Faydalanılmıştır Şöyle ki;

Yukarıda belirttiğimiz davalı şirket yetkilisi XX müvekkile yatırdığı parayı müvekkilim ile birlikte çekip şirket hesabına yatırdıktan sonra müvekkilime işten çıkarıldığı söylemiştir. Müvekkilim ailesine işten çıkarıldığını söylediğinde kendisine tazminat verilip verilmediği sorulmuş. Müvekkilimin ailesi hesapları müvekkilimle birlikte kontrol ettiklerinde hesaba para giriş çıkışı olduğu ortaya çıkmıştır. Müvekkilimin sağlık durumunu bildirir raporu dilekçemizin ekinde mevcuttur.

5.       Kıdem Tazminatı; Müvekkilim 2016-2019 tarihleri arasında toplam 3 yıl davalı şirket nezdinden aralıksız olarak çalışmıştır. Müvekkil kıdem tazminatı almaya hak kazandığı halde müvekkilime bu hakkı verilmeden işine son verilmiştir.

6.       İhbar Tazminatı; Müvekkilim 3 yıllık çalışma süresi sonunda davalı şirket SGK’ya işten ayrılış kodu olarak 04 (Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi) olarak bildirmiştir. ‘’57 Sayılı İş Kanunu Süreli Fesih başlıklı 17.maddesine göre; Madde 17 – Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri; a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra, e) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra, d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, feshedilmiş sayılır. Bu süreler asgari olup sözleşme ile artırılabilir.’’  Kanun maddesi de esas alındığında müvekkilimin ihbar tazminatı almaya hak kazanmıştır. Müvekkilime ihbar tazminatı hakkı olmasına rağmen bu hakkı verilmeden işine haksız bir şekilde son verilmiştir davalı şirket tarafından.

7.       Maaş Alacağı; Müvekkilimin kolluk tarafından alınan ifadesinde olduğu gibi müvekkilim davalı şirket nezdinde çalıştığı 3 yıl boyunca müvekkilimin maaş hesabına yatırılan asgari ücret her ay davalı şirket yetkilisi XX tarafından 800 TL’si elden geri alınıyordu. Şirket yetkilisi XX sürekli yaptığı kesintilerin müvekkilime toplu olarak ödeyeceğini taahhüt etmiştir. Yukarıda dile getirdiğimiz soruşturmaya konu olayda da görüleceği üzere 13.450,00 TL’lik maaş alacağı şirket yetkilisi tarafından müvekkilin maaş hesabına yatırılmış ve akabinde müvekkilimle birlikte bankada çekilen 12.830,00 TL’si şirket yetkilisi XX şirket hesabına yatırmıştır. Gerek kamera kayıtları, gerek banka çalışanının ifadesi, gerek para giriş çıkış kayıtları bunu doğrulamaktadır.

8.       Fazla Çalışma Ücreti; Müvekkilim davalı şirket nezdinde 3 yıl çalışma süre boyunca ‘’poşetçi (veya beden gücü gerektirecek diğer işler)’’ olarak her gün 08.00-21.00 saatleri arasında günde 13 saat kimi zaman 14 saate kadar ara dinlenmesi olmaksızın haftanın 7 günü ağır şartlar altında çalışmıştır.  4857 sayılı İş Kanununda gece çalışma süresinin 7.5 saati geçmesi dahilinde fazla mesaiye gireceği aşikar olmasına rağmen müvekkilim haftanın 7 günü 12 saat çalıştırılmış ve fazla mesai ücretleri müvekkilime ödenmemiştir. Müvekkilimin dinlenme süreleri verilmeksizin çalıştırılması ilgili mevzuata aykırıdır. Tüm bu hususlara rağmen buna rağmen bu süre zarfında müvekkilime fazla çalışmaya yönelik herhangi bir hak ve alacağı ödenmemiştir. Tanıklarımız dinlendiğinde ve sayın mahkemenin tespitleri ile de fazla mesaiye ilişkin alacaklarımızın olduğu aşikar olacaktır.

9.       Yıllık İzin Ücreti; Müvekkilim davalı şirket nezdinde 3 yıl çalışmıştır. Bu çalışma süresinde yıllık ücretli çalışma izni hakkı olmasına rağmen davalı işverenler müvekkilime bu hakkı tanımayıp yıllık ücretli izin de kendisine ödenmemiştir. Müvekkilim sadece taziyesi ya da ağır hastası olması durumunda kendisine bir günlük izin hakkı tanınmıştır.

10.   Hafta Sonu Tatil Alacağı; Müvekkilim hafta sonu da sürekli çalışmak zorunda bırakılmıştır. Müvekkilimin bu günlere ilişkin alacakları davalı şirket tarafından ödenmemiştir.

11.   UGBT Ücreti; Müvekkilim çalıştığı süre zarfında Ulusal Bayram Genel Tatil günlerinde çalışmıştır. UGBT alacaklarına ilişkin müvekkilime davalı şirket tarafından herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

12.   Asgari Geçim İndirimi Alacağı; Müvekkilime bu alacağa ilişkin herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

13.   Müvekkilimin açmış olduğu davanın harç ve giderlerini zarurete düşmeksizin karşılayamayacaklarına dair muhtarlığından alınan fakirlik il muhaberi de ekte sunulmuştur. HMK 334. maddesinin adli yardım için aradığı şartlar müvekkil açısından var olduğundan adli yardım talep etmek zorunluluğumuz hâsıl olmuştur.

14.   Tün bu sebeplerle davalı şirketler aleyhine iş bu davayı açma zarureti doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER          : İş Kanunu, HMK ve sair yasal mevzuatlar

HUKUKİ DELİLLER            :Van Cumhuriyet Başsavcılığı 2019/21466 Sor. dosyası, Müvekkile ait SSK sicil dosyası, işyeri özlük dosyası, görev kâğıtları, fazla mesailere ilişkin puantaj, tanık, bilirkişi incelemesi, faturalar, yemin ve her türlü yasal delil.

 

SONUÇ VE İSTEM               :

1.       Öncelikle Adli Yardım talebimizin KABULÜNE,

2.       Fazlaya ilişkin haklarımızı saklı kalmak kaydıyla, şimdilik KISMİ dava olarak;

·         10,00 TL Kıdem Tazminatı Alacağı

·         10,00 TL İhbar Tazminatı Alacağı

·         10,00 TL Yıllık İzin Ücreti Alacağı

·         10,00 TL Maaş Alacağı

·         10,00 TL Asgari Geçim İndirimi Alacağı

3.       Fazlaya ilişkin haklarımızı saklı kalmak kaydıyla, şimdilik BELİRSİZ alacak davası olarak;

·         10,00 TL Fazla Mesai Ücreti Alacağı

·         10,00 TL Hafta Tatili Ücreti Alacağı

·         10,00 TL Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Alacağı

Olmak üzere toplam 80,00 TL tazminatın bankalarca mevduata fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte davalıdan TAZMİN VE TAHSİLİNE, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasını saygıyla arz ve talep ederim.27.01.2020

 

                                                                                                                                                            Davacı Vekili

                                                                                                                                                            Av. Salih MUHAN

EK          :

 1-Onanmış vekâletname örneği

 2-SGK kayıtları

 3-Arabuluculuk Evrakları

 4-Adli Yardım Evrakları

 5-Savcılık Dosyası

                                                                                                                                                     Hazırlayan

                                                                                                                                                  Av. Salih MUHAN