專屬男士保養排毒,大台北多間舒壓會館任君選擇按摩所有芳療師都經過高標準篩選及嚴格訓練。

KORUMA TEDBİRLERİ : YAKALAMA, GÖZALTI-Salih Muhan Hukuk & Danışmanlık

KORUMA TEDBİRLERİ : YAKALAMA, GÖZALTI

Yakalama, adli veya  idari (önleyici) olabilir. Adli yakalama suç dolayısıyla yapılan yakalamadır. İdari yakalama ise suç şüphesi altında bulunmayanların tehlikeye maruz kalmaları veya tehlike yaratmaları nedeniyle geçici olarak başvurulan yakalamadır. Suç dolayısıyla yapılan yakalama yani adli yakalama ya fiili bir duruma ya da bir karara dayanır. Fiili yakalamaya resmi sıfatı bulunmayan kişiler başvurabilecekleri gibi savcı ve doğrudan doğruya kolluk memurları da başvurabilir. Resmi sıfatı bulunmayan kişilere suçüstü halinin bulunması, Failin kaçma tehlikesinin bulunması, Failin kimliğinin belirlenememesi, Şikayet bulunması, durumlarında yakalama yetkisi tanınmıştır. Resmi sıfatı bulunan kişiler Tutuklama veya yakalama emri verilmesini gerektiren bir durumun bulunması, Gecikmede tehlike bulunması, Amire başvurulmaması, Şikayet bulunması halinde kolluk görevlileri yakalamaya başvurabilir.

Cumhuriyet Savcısının Kararıyla Gözaltına Alma

Kolluk, resmi sıfatı bulunmayanlar tarafından yakalanıp kendisine teslim edilen veya doğrudan doğruya kendisinin yakaladığı kişi ve olay hakkında Cumhuriyet savcısına hemen bilgi vermek ve onun emri doğrultusunda işlem yapmakla yükümlüdür.(CMK m.90/5) Durum kendisine bildirilen Cumhuriyet savcısı, yakalananın serbest bırakılmasına karar verebileceği gibi; soruşturmanın tamamlanması için yakalananın gözaltına alınmasına da karar verebilir. (CMKm.91/1) Bu karar kolluğa bildirilir. Gözaltına alma emri yazılıdır. Kolluğun bu karar olmadan sözlü emirle gözaltına alınması haksız gözaltı oluşturur. Gözaltına alma, bu tedbirin soruşturma yönünden zorunlu olmasına ve kişinin bir suçuişlediği şüphesini gösteren somut delillerin varlığına bağlıdır. (CMK m. 91/2) Gözaltı kararı için somut delillere dayanan basit şüphe yeterli görülmüştür.

Gözaltı Süresi ve Hakim Önüne Çıkarma

Yakalama, adli veya  idari (önleyici) olabilir. Adli yakalama suç dolayısıyla yapılan yakalamadır. İdari yakalama ise suç şüphesi altında bulunmayanların tehlikeye maruz kalmaları veya tehlike yaratmaları nedeniyle geçici olarak başvurulan yakalamadır. Suç dolayısıyla yapılan yakalama yani adli yakalama ya fiili bir duruma ya da bir karara dayanır. Fiili yakalamaya resmi sıfatı bulunmayan kişiler başvurabilecekleri gibi savcı ve doğrudan doğruya kolluk memurları da başvurabilir. Resmi sıfatı bulunmayan kişilere suçüstü halinin bulunması, Failin kaçma tehlikesinin bulunması, Failin kimliğinin belirlenememesi, Şikayet bulunması, durumlarında yakalama yetkisi tanınmıştır. Resmi sıfatı bulunan kişiler Tutuklama veya yakalama emri verilmesini gerektiren bir durumun bulunması, Gecikmede tehlike bulunması, Amire başvurulmaması, Şikayet bulunması halinde kolluk görevlileri yakalamaya başvurabilir.

Cumhuriyet Savcısının Kararıyla Gözaltına Alma

Kolluk, resmi sıfatı bulunmayanlar tarafından yakalanıp kendisine teslim edilen veya doğrudan doğruya kendisinin yakaladığı kişi ve olay hakkında Cumhuriyet savcısına hemen bilgi vermek ve onun emri doğrultusunda işlem yapmakla yükümlüdür.(CMK m.90/5) Durum kendisine bildirilen Cumhuriyet savcısı, yakalananın serbest bırakılmasına karar verebileceği gibi; soruşturmanın tamamlanması için yakalananın gözaltına alınmasına da karar verebilir. (CMKm.91/1) Bu karar kolluğa bildirilir. Gözaltına alma emri yazılıdır. Kolluğun bu karar olmadan sözlü emirle gözaltına alınması haksız gözaltı oluşturur. Gözaltına alma, bu tedbirin soruşturma yönünden zorunlu olmasına ve kişinin bir suçuişlediği şüphesini gösteren somut delillerin varlığına bağlıdır. (CMK m. 91/2) Gözaltı kararı için somut delillere dayanan basit şüphe yeterli görülmüştür.

Gözaltı Süresi ve Hakim Önüne Çıkarma

Gözaltı süresi, şüpheli ellerinde bulunan adli makamlara şüpheli ile yapılacak olan adli işlemlerin tamamlanması için tanınmıştır. Gözaltında, şüpheli ile yapılan en önemli işlemlerden bazıları şunlardır: Şüphelinin kimliğini tespit etme, ifadesini alma, yer gösterme işlemi yapma, teşhis etme, parmak izi alma ve muayene etme. Gözaltı süresi, bireysel olarak işlenen suçlarda yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilme için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren yirmi dört saati geçemez. Yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre, on iki saatten fazla olamaz.(CMK m. 91/1) O halde kişinin yakalanmasıyla başlayan süreç, gözaltı ve yol süresiyle birlikte en fazla otuz altı saate kadar uzayabilir. Gözaltı süresi toplu olarak işlenen suçlarda daha uzun olabilir. Toplu olarak işlenen suçlarda gözaltı, delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu  nedeni ile her defasında bir günü geçmemek üzere üç gün süreyle uzatılabilir. Bunu için Cumhuriyet savcısı tarafından yazılı emir verilmesi gerekir. Gözaltı süresinin dolması veya sulh ceza hakiminin kararı üzerine serbest bırakılan kişi hakkında, yakalamaya neden olan fiille ilgili yeni ve yeterli delil elde edilmedikçe  ve cumhuriyet savcısının yazılı emri bulunmadıkça tekrar aynı nedenle yakalama işlemi uygulanmaz.(CMK m. 9/6)

Ceza avukatlarının yazılı olduğu herhangi bir ceza avukatları listesi veya kaydı yoktur. Türkiye’ki avukatlar mesleki faaliyetleri sırasında reklam yapamazlar. Bu nedenle bir avukatın kendisi ile ilgili reklamlar vermesi veya “EN İYİ CEZA AVUKATI”, “uzman ceza avukatı” gibi sıfatlar kullanması meslek etik kurallarına aykırıdır. Sıkı reklam yasağı kuralları nedeniyle Türkiye’de uzman bir avukatın nasıl bulunacağına dair herhangi bir yöntem yoktur. Ceza davası veya benzeri bir hukuki sorunu olan insanlar daha çok kendi çevrelerinden soruşturarak avukat bulmaktadır. VAN CEZA AVUKATI sayısı bakımından en çok avukatın bulunduğu ildir.                                                                                                                                                                                                                        Av. Salih MUHAN