專屬男士保養排毒,大台北多間舒壓會館任君選擇按摩所有芳療師都經過高標準篩選及嚴格訓練。

ÇOCUKLARIN VELAYETİ-Salih Muhan Hukuk & Danışmanlık

ÇOCUKLARIN VELAYETİ

Boşanma ile birlikte evlilik kesin olarak son bulur. Evliliğin son bulduğu tarihe kadar anne ve babanın beraber kullandığı velayet hakkının, taraflardan birine bırakılacaktır. Çocukların velayetinin hangi tarafa bırakılması konusunda hakimin oldukça geniş bir takdir yetkisi bulunmaktadır. Hakim çocuğun velayetinin anneye mi yoksa babaya mı verilmesi gerektiğini bizzat kanaatine göre belirleme yetkisine sahiptir. Hakim kanaatini kullanırken çocuğun menfaatini göz önünde bulundurmalıdır.Velayat konusu karara bağlanırken boşanan tarafların mali durumları, yaşları, boşanmada kusurlu olup olmadıkları esas alınmaz. Valeyetin hangi tarafa verileceği hususu belirlenirken çocuğun hangi tarafa bırakıldığı takdirde daha iyi yetiştirileceği ve bırakılacağı, eğitim ve öğrenimin daha iyi sağlanacağıdır.

Medeni Kanun, velayetin boşanan taraflardan hangisine verilmesi gerektiği hususunda belli ölçütler koymamış, bunu tamamen hakimin takdirine bırakmayı uygun bulmuştur. Hakim çocukların taraflardan hangisine bırakılacağına karar verirken  dikkatli davranmalı, bu arada çocukların cinsiyetini, yaşını, huyunu, ana ve babanın karakterlerini, yaşama biçimlerini, bulundukları sosyal konumu ve çevreyi daima göz önünde bulundurmalıdır. Hakim mecbur kalmadıkça anne şevkatine muhtaç küçük yaştaki çocukların velayetini anneye vermelidir. Boşanan tarafların velayetin içlerinden birine verilmesi konusunda aralarında yapacakları bir anlaşma hakimi bağlamaz. Hakim böyle bir anlaşmanın aksine karar verebilir. 

Çocuklardan birden fazla olduğu takdirde, bazılarının velayetinin bir taraf, bazılarınınki diğer tarafa verilmesi mümkün olmakla beraber, büyük bir sorumluluk olmadıkça bu yola gitmemek ve kardeşleri birbirinden ayırmamak doğru olan olacaktır. Eğer çocuğun menfaati gerektiriyorsa çocuğun velayetini ana veya babadan hiçbirine vermeyerek çocuğu bir üçüncü kişinin vesayetine bırakabilir.

Çocukların velayeti kendisine verilmiş olan tarafın ölmesi halinde, velayetin kendiliğinden sağ kalan tarafa geçip geçmeyeceği hususu kanunda açıklanmamış, sadece hakimin olayın gerektirdiği önlemleri kendiliğinden veya başvuru üzerine alacağından söz edilmiştir. (MK. m.. 183) Boşanmada çocukların velayeti anneye verilmişse, babanın ölümü ananın velayet hakkını kullanmaya devam etmesini engellemez; ama hakkında velayetin kaldırılmasına ilişkin bir karar bulunmadıkça, çocuğa vasi atanmasına da gerek yoktur.

ÇOCUKLARIN BAKIMI (İŞTİRAK NAFAKASI)

Çocukların bakımı ve yetiştirilmesi yükümlülüğü pek tabii bundan böyle çocuk kendisine bırakılmış olan tarafa ait olacaktır. Ancak, Medeni Kanun diğer tarafa da gücü oranında çocuğun bakımı ve eğitimiyle ilgili giderlere katılma yükümlülüğü getirmiştir.MK. 182/II) Bu itibarla, çocuk kendisine bırakılmamış olan taraf, çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi için bir nafaka ödeyecektir. Bu nafakaya uygulamada mahiyetine de uygun düşecek biçimde iştirak nafakası denilmektedir. İştirak nafakasının miktarının hakim, takdir yetkisine dayanarak serbestçe belirler. Hakim iştirak nafakasını belirlerken, nafaka ödeyecek olan tarafın mali gücünü, çocuğun ihtiyaçlarını ve çocuk kendisine bırakılmış olan tarafın ekonomik durumunu göz önünde bulundurmak zorundadır. İştirak nafakası, velayet hakkındaki mahkeme hükmünün kesinleştiği tarihten başlayarak çocuğun ergin olduğu güne kadar devam eder. Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, anne ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzerek, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler.

                                                                                                                               Av. Salih MUHAN