專屬男士保養排毒,大台北多間舒壓會館任君選擇按摩所有芳療師都經過高標準篩選及嚴格訓練。

NAFAKA-Salih Muhan Hukuk & Danışmanlık

NAFAKA

MK.m.175 uyarınca ''Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.'' Yoksulluk nafakası, ahlaki ve sosyal düşüncelere dayanır ve bir bakıma, evlilik birliğinde eşler arasında geçerli olan dayanışma ve yardımlaşma yükümlülüğünün, evlilik birliğinin sona ermesinden sonra da kısmen devamı niteliğindedir.  Medeni kanunun bu hükmü, boşanmadan sonra yoksulluğa düşecek olan tarafı koruma amacına yönelik olduğu içindir ki, boşanmış olan yoksul tarafa verilecek olan yoksulluk nafakası, hiçbir surette diğer tarafa yükletilen bir ceza veya tazminat niteliğinde değildir. Eğer böyle olsaydı, sadece boşanmada kusuru olan eşten istenebilmesi gerekir.

ŞARTLARI

  • Taraflardan biri istemde bulunmadıkça hakim kendiliğinden yoksulluk nafakasına hükmedemez.
  • İstemde bulunan tarafın kusurunun daha ağır olmaması gerekir. Aksi taktirde nafaka istemi olumlu sonuca bağlanmaz. Boşanma kararında bir hüküm bulunmaması şartıyla  boşanmaya yol açan olaylarda kusuru daha çok olmayan  eş, sonradan da yoksulluk nafakası talep edebilir.
  • İstemde bulunan tarafın boşanma yüzünden yoksulluğa düşme tehlikesiyle karşılaşmış bulunması gerekir. Geçimini kendi mali kaynakları ve çalışma gücüyle sağlama imkanından yoksun olan tarafın yoksulluğa düşeceği kabul edilir. 
  • Nafakanın diğer tarafın mali gücüyle orantılı olması gerekir. Ödenecek yoksulluk nafakası, istemde bulunan tarafın yoksulluğa düşmesini önleyecek ve normal şartlarda onun geçimine yetecek miktarda olmalıdır.
  • Yoksulluk nafakasına sadece yoksulluğa düşecek olan kadın için değil, aynı durum söz konusu olduğu takdirde erkek için de, yani iki taraf lehine de hükmedilebilir. (MK.M. 175/1)

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek eş, süresiz olarak nafaka isteyebilir. Yoksulluk nafakası boşanma hükmünün kesinleştiği tarihten itibaren geçerli olur.  Lakin taraflarca talep edildiği taktirde boşanma hükmünün kesinleşmesi beklenmeksizin Tedbir nafakasına hükmedilebilir. Tedbir Nafakası; boşanma davasının açılmasıyla birlikte hâkim tarafından hükmedilen ve gerekli görüldüğü hallerde dava sonucu kesinleşinceye kadar devam edebilen, tarafların boşanma sürecinde yaşam standartlarının olumsuz yönde değişmemesi açısından verilen bir nafaka türüdür. Boşanma kararından sonra da yoksulluk nafakası istenebilir. Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

                                                                                                                                     Av. Salih MUHAN