專屬男士保養排毒,大台北多間舒壓會館任君選擇按摩所有芳療師都經過高標準篩選及嚴格訓練。

GENEL BOŞANMA SEBEPLERİ-Salih Muhan Hukuk & Danışmanlık

GENEL BOŞANMA SEBEPLERİ

A)EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI

1.) Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması

MK m. 166/1 uyarınca ''Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenemeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.'' MK. m. 166/2'de ise ''Yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu  itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir'' denilmiştir. Evlilik birliğinin temelden sarsılmış olması, eşler arasında çok ciddi ve şiddetli bir geçimsizlik veya anlaşmazlık bulunması demektir. Eğer eşler arasında bu evliliği sürdürme konusunda ruh ve istek kalmamışsa, aralarındaki anlaşmazlık onlardaki bu ruhu ve bilinci söndürmüşse, evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğu sonucuna varılmak gerekir.

2.) Ortak Hayatın Çekilmez Hale Gelmiş Olması

Eşler arasında baş göstermiş olan geçimsizliğin veya anlaşmazlığın aynı zamanda ortak hayatı çekilmez hale getirmiş olması da şarttır. Çekilmezliğin mutlaka her iki eş için de söz konu olmasına gerek yoktur. Ortak hayatın eşlerden sadece birisi için çekilemez hale gelmiş olması yeterlidir. Her ailede zaman zaman rastlanabilen dargınlıklar, kırgınlıklar, tatsız sürtüşmeler, her zaman mutlaka da evlilik birliğinin çekilmez hale gelmesi sonucunu doğurmaz. Eşler arasında doğmuş olan anlaşmazlık veya geçimsizliğin ortak hayatı çekilmez getirdiğinin kabul edilmesi için, bu durumun eşlerdeki evlilik ruhunu söndürmüş, onları evlilikten nefret eder duruma sokmuş olması gerekir.

Kusur Sorunu

Evlilik birliğinin ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenemeyecek derecede temelinden sarsılmış olması durumunda ''davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır'' hükmüne yer vermiştir. O halde, söz konusu hüküm uyarınca evlilik birliği eşler arasında ortak hayatı çekilmez duruma sokacak  derecede temelinden sarsılmış olduğu takdirde, eşlerden her biri kusurlu olsa dahi boşanma davası açabilecektir; yani dava açabilme hakkı, eşlerden birinin kusursuz olması şartına bağlanmış değildir. Eşlerden her ikisi de kusurlu olsa veya her ikisinin de kusuru bulunmasa bile, yine de boşanma davası açılabilir. Çünkü evlilik birliğinin sarsılması, kusura dayanan bir boşanma sebebi değildir.

              Av. Salih MUHAN